TƯ VẤN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG [SG và HN]

Số lượng: 30 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 15-02-2019

10,000,000 - 12,000,000 VND

TỔNG ĐÀI VIÊN MỜI KHÁCH SỰ KIỆN [SG]

Số lượng: 20 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 15-02-2019

7,000,000 - 10,000,000 VND

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ SỰ KIỆN [SG và HN]

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 15-02-2019

5,000,000 - 7,000,000 VND

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ [SG và HN]

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 15-02-2019

5,000,000 - 7,000,000 VND

NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN KINH DOANH LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG [HN]

Số lượng: 10 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 15-02-2019

20,000,000 - 25,000,000 VND