[Lương>2500$]Nhân viên Marketing Online - Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Số lượng: 50 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Hạn nộp hồ sơ: 28-03-2019

30,000,000 - 0 VND

Nhân viên SEO WEB - Marketing Online _Không yêu cầu ngoại ngữ

Số lượng: 50 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng

Hạn nộp hồ sơ: 20-04-2019

30,000,000 - 0 VND

Nhân viên SEO WEB- Marketing Online _Không Yêu Cầu Ngoại Ngữ

Số lượng: 10 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ: 27-03-2019

30,000,000 - 0 VND

Nhân viên SEO WEB - Marketing Online - Không yêu cầu ngoại ngữ

Số lượng: 50 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Dương

Hạn nộp hồ sơ: 01-06-2019

30,000,000 - 0 VND

Nhân viên SEO WEB - Marketing Online

Số lượng: 50 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng

Hạn nộp hồ sơ: 31-05-2019

30,000,000 - 0 VND


CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ JIUZHOU luôn ghi nhận những nổ lực và sự cống hiến của nhân viên, xem yếu tố con người là quan trọng nhất, thế nên việc chăm lo đời sống cho nhân viên luôn được đặt lên hàng đầu với mức lương khởi điểm hấp dẫn từ 1700 USD cộng thưởng thành tích hàng tháng. Ngoài ra, toàn bộ nhân viên còn được thưởng lương tháng 13 mỗi năm và các chế độ chăm lo đời sống vượt trội