NHÂN VIÊN P. KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30-03-2019

7,000,000 - 10,000,000 VND

THƯ KÝ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC.

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30-03-2019

8,000,000 - 12,000,000 VND

Trưởng phòng QA

Số lượng: 1 người   |   Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30-03-2019

Thương lượng

Tiền thân của Công ty Dệt may Gia Định là Xí nghiệp Dệt số 3. Đến năm 1992 được thành lập Công ty Dệt may Gia Định theo Quyết định số 190/QĐ-UB ngày 09/12/1992 của Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 09/12/2005. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 6231/QĐ –UBND về việc tổ chức lại Công ty Dệt may Gia Định hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con, gồm có 15 công ty, trong đó Công ty Dệt may Gia Định là công ty mẹ 100% vốn nhà nước (2 công ty con, 12 công ty liên kết, liên doanh). Đến ngày 15/11/2006, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4106000320.

Ngày 20/12/2006, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có công văn số 9472/UBND –CNN xác định loại hình Công ty Dệt may Gia Định tương đương với loại hình Tổng công ty.

Ngày 09/9/2010, Công ty được chuyển đổi sang Công ty TNHH Một thành viên Dệt may Gia Định (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV, mã số 0300744507, cấp ngày 09/9/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Ngày 05/5/2014, Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định được cổ phần hóa theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND TP.HCM).

Ngày 05/8/2016, Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định được chính thức chuyển đổi sang Công ty cổ phần Dệt may Gia Định theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công ty cổ phần), mã số 0300744507, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/8/2016 (Đăng lý lần đầu ngày 09/9/2010).

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Chính sách tuyển dụng công khai, minh bạch, khách quan. Đây là những yếu tố tiên quyết giúp Công ty Cổ Phần Dệt May Gia Định tìm kiếm được các ứng viên tài năng, có chuyên môn, nghiệp vụ tốt, giàu kinh nghiệm cho các vị trí tuyển dụng.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Để khuyến khích tinh thần làm việc cho các thành viên trong công ty, Công ty Cổ Phần Dệt May Gia Định có chính sách lương tháng 13, xét tăng lương một năm 1 lần và xét tăng lương khi gia hạn hợp đồng cho các nhân viên.

CƠ HỘI THĂNG TIẾN

Tại đây nhân viên được làm việc trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến đang chờ đón các bạn. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được chú trọng và phát triển.