Tháng 2-2017 - Ngọc Diệp Group tuyển dụng nhiều vị...