Phụ trách an toàn lao động - vệ sinh môi trường (HSE)

Số lượng: 2 người   |   Hà Nội, Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ: 30-09-2017

Thương lượng

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Số lượng: 1 người   |   Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ: 31-08-2017

Thương lượng

Công nhân vận hành cẩu trục

Số lượng: 8 người   |   Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ: 31-08-2017

Thương lượng

Nhân viên KCS

Số lượng: 4 người   |   Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ: 15-09-2017

Thương lượng

Quản đốc xưởng Anode

Số lượng: 1 người   |   Hà Nội, Hưng Yên

Hạn nộp hồ sơ: 31-08-2017

Thương lượng

Chưa cập nhật

Không có dữ liệu.