Hạn nộp hồ sơ: 30-09-2017

7,000,000 - 10,000,000 VND

Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng Mỹ Phẩm Cao Cấp

Số lượng: 10 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30-09-2017

7,000,000 - 10,000,000 VND

Nhân viên bán hàng - làm việc tại văn phòng

Số lượng: 10 người   |   Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 30-09-2017

7,000,000 - 10,000,000 VND

Nhân viên Telemarketing

Số lượng: 30 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30-09-2017

7,000,000 - 10,000,000 VND

Nhân viên tư vấn sản phẩm qua điện thoại

Số lượng: 30 người   |   Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30-09-2017

7,000,000 - 10,000,000 VND

Chưa cập nhật

Không có dữ liệu.